השפעת עומק זריעה על נביטת זרעי תירס

כיתה ה' בנות, בית ספר שק"ד

הקדמה


התלמידים למדו בשיעורים קודמים על התנאים שצמח זקוק להם בשביל לנבוט ולצמוח- אויר (חמצן), מים וטמפרטורה. על בסיס ידע זה שיערו התלמידים שבעומק 10 ס"מ יתקשו הזרעים לנבוט ולהציץ מן הקרקע מכיוון שיחסר להם חמצן וחומרי מזון מרגע הנביטה- יציאת השורשון והנצרון, עד השלב של הצצה מן הקרקע שבו הצמח מסוגל כבר לבצע פוטוסינתזה ולייצר בעצמו את חומרי המזון באמצעות האור.


בשדה נזרע התירס בעומק של כ-2 ס"מ. בהתחשב בתנאים שזרע זקוק להם, זרעים שייזרעו יותר עמוק, סיכויים לנבוט ולהציץ קטן יותר.

שאלת המחקר

כיצד משפיע עומק הזריעה על הנביטה של זרעי תירס?

מהלך הניסוי

בניסוי זה בדקנו את ההשפעה של עומק הזריעה על נביטת התירס: התלמידים חולקו ל-3 קבוצות: 8 תלמידים זרעו בעומק של 10 ס"מ, 8 תלמידים זרעו בעומק של 5 ס"מ ו-8 תלמידים זרעו בעומק של 2 ס"מ. בכל עציץ נזרעו 5 זרעי תירס מאותו זן ובאותה אדמה. את העציצים המוכנים הנחנו במשתלה בה התנאים מתאימים וקבועים :חשיפה לשמש, חמצן, טמפרטורה, השקיה וכו'.בכל שבוע בדקו התלמידים את הניסוי ותיעדו את ממצאיהם.

תוצאות

בעומק 2 ס"מ הייתה 100% נביטה והצצה. בתום הניסוי הגיעו הנבטים לגובה של 4 ס"מ מעל האדמה.

בעומק 5 ס"מ הייתה 97% נביטה ומתוכם כולם הציצו והגיעו לגובה של 4 ס"מ בתום הניסוי.

בעומק 10 ס"מ הייתה 90% נביטה אך לא הייתה אפילו הצצה אחת.

מסקנות

לאור הממצאים ניתן להסיק שלא כדאי לחקלאי לזרוע בעומק של 10 ס"מ מכיוון שלא יצא לו כלל יבול מהזריעה.

בזריעה בעומקים של 5 ס" ו2- ס"מ לא היה הבדל מהותי בין העומקים, אם כי בעומק 2 ס"מ אחוז הנביטה וההצצות היה גדול יותר ולכן כדאי לזרוע בעומק שלא עולה על 3.5 ס"מ.