חג אורים שמח למשפחה שלי

שתמיד יהיה לכם אור בכל מקום