Routeplanner voor Tarieven

PROJECT: Waarde Na(ar) Werk.

Waardegedreven Interveniëren.

Deze digitale hand-out hoort bij de werkwijze 'Waarde Na(ar) Werk'. Ik zette dit experiment in de winter van 2018 op, omdat ik er achter kwam dat het voor sommige klussen (zoals adviesgesprekken en creatieve sessies) lastig was om vooraf de waarde te bepalen.


We zijn in de samenleving gewend om een tarief neerleggen. Maar materiële waarde (lees: geld) toekennen aan het inhoudelijke proces is vanzelfsprekend een essentieel onderdeel van het geheel. Daarom maak ik het 'tarief' in veel gevallen inclusief. In plaats van een los onderdeel.


Maar hoe bepaal je met elkaar het juiste tarief? De juiste waarde? Hoe zorg je ervoor dat dat nog meer voldoening geeft aan het hele proces? Gedachten, ideeën, zorgen en vragen Kunnen delen is vaak de kracht van een succesvol team, met inachtneming dat voor alle betrokkenen ook de persoonlijke grenzen gezien en erkend worden. Waarom het tarief dan niet (zelfsturend) in een team onderbrengen?


Hieronder vind je een paar tips & tricks die kunnen helpen!

CONTACT

Als je iets wilt vragen, weten, vertellen, suggereren of overleggen, kun je me via deze weg bereiken.

Contact

Ik word liever niet in hokjes geplakt, maar als je me een woord zou moeten toedichten zou 'groeps- en systeemdynamicus' het dichtst in de buurt komen. Ik werk als processor kortdurend bij organisaties die zaken weer op de rit willen zetten. Meestal zijn die 'zaken' verpakt in mensen. Als er vanuit overvloedsdenken en oplossingsgerichtheid gehandeld wordt, beweegt vaak de energie binnen de organisatie als een hefboom mee. Daarnaast vertel ik verhalen op een podium. Oh, en ik co-schrijf een boek, dat bijna af is.