M&M landschappen

Zandlandschap

Samenvatting

Zandlandschap

Het zandlandschap ligt in het oosten van de lijn Bergen op Zoom Groningen. Tijdens het Weichselien was de vegetatie schaars en de ondergrond bevroren, waardoor de bovenlaag uitdroogde en er op grote schaal zandverstuivingen plaatsvonden: dekzand.

De zandgronden waren van oudsher zeer dun bevolkt. Vanaf het jaar 1000 tot ongeveer 1900 vond er op de zandgronden een landbouwsysteem plaats waarbij de veeteelt in dienst stond van de akkerbouw, met essen, groengronden en woeste grond. In het midden van de twintigste eeuw verandert dat en staat de akkerbouw in werk van de veeteelt.

Door de specialisatie en de mechanisatie van de landbouw halverwege de twintigste eeuw werd het voor de boeren noodzakelijk ruilverkaveling en later landinrichting uit te voeren

Big image

Made by : Aldo Thanasi

2k1 m&m

Landschappen