Wat binnen twintig jaar?

Adèle Lievens, groep 2

Opwarming van de aarde.

Als we blijven zo verder doen met co2 uitstoten, dan zijn we echt niet goed bezig! Wij merken het verschil misschien nog niet, maar in de landen waar er overstroming, gletsjers aan het smelten zijn, mensen die honger lijden door slechte oogst… merken er wel iets van!


Overstromingen zijn één van de ergste gevolgen. Hiermee bedoelen we dat de zeespiegel stijgt en zo de kuststeden en kleine eilanden overstromen. Hoe komt dat nu dat de zeespiegel stijgt? Namelijk door dat het water uitzet bij verwarming en daardoor stijgt het water. Er is nog een oorzaak, doordat de gletsjers smelten komt er meer water in de zee en zo is de kans wel mogelijk dat er eilanden overstromen. In de rijkere landen hebben ze al een paar maatregelen genomen namelijk de dijken verhogen en verzwaren voor het land daarachter te beschermen tegen overstromingen. Dijken verzwaren en verhogen kost natuurlijk veel geld en in de arme landen waar ze dat nodig hebben, kunnen ze dat niet betalen en zijn ze niet beschermt tegen de golven.


Jammer genoeg is er door ons ook hongersnood in de landen zoals Afrika. Nu denk je waarschijnlijk wij kunnen er toch niets aandoen dat die mensen honger lijden, maar wij zijn wel het probleem! De hoge temperaturen, veel of weinig neerslag en een snellere verdamping kunnen de oogst laten mislukken. De boeren hebben dan geen eten voor hun familie en zo sterven er ook honderden mensen die leden aan hongersnood. Volgens de Duitse wetenschappers zal het de komende jaren nog slechter worden.


Doordat de gletsjers smelten komt er ook meer water in de zee terecht en stijgt de zeespiegel, dus eigenlijk twee gevolgen in één. Maar hoe komt het nu dat er gletsjers smelten? Door de hoge temperaturen verdwijnen de grote ijsblokken. De machtige ijskappen op de Himalaya en de Hindoekoesj kunnen binnen twintig tot dertig jaar verdwenen zijn volgens wetenschappers.


Wij kunnen al veel helpen om meer met de fiets of te voet gaan en ons koek of snoeppapiertje in de vuilnisbak te werpen!