gebergtevorming

Claire Severeijns en Jesper Bruin

Basisboek 79


Door endogene krachten (krachten vanuit binnen de aardkorst) ontstaan er barsten in de aardkorst.

Langs deze barsten in de aardkorst (breuklijnen) , schuiven stukken aardkorst horizontaal tegen elkaar .

Maar ze kunnen ook verticaal tegen elkaar aan schuiven en dan komt de aardkorst omhoog of omlaag .

De omhooggeduwde stukken aardkorst heten horsten.

De omlaag geduwde stukken aardkorst heten slenken.

( zie figuur 1)

De gebergte die zijn ontstaan door verticale verschuivingen heten breukgebergte.

Basisboek 80

Jonge en oude gebergteBerg gebieden zijn niet allemaal even oud. Er zijn verschillende periodes geweest waarin nieuwe gebergten ontstaan dat noem je plooiingen.

Er zijn 2 soorten gebergten:

- Jonge gebergte

- Oude gebergte

Jonge gebergte zijn ontstaan rond tientallen miljoenen jaren geleden ontstaan. Je kunt jonge gebergen herkennen aan dat ze nog niet zijn afgesleten aan exogene krachten. Exogene krachten zijn alles wat er gebeurt buiten de aardkorst zoals: water (regen, rivieren) , wind en ijs. (zie figuur 2)

Jonge gebergte zijn meestal hoogte gebergten zoals de alpen.

Oude gebergte komen uit eerdere plooiingen. Plooiingen ontstaan als er 2 verschillende aardplaten tegen elkaar komen en zo een berg ontstaat. ( zie figuur 3)