צמחים ואור

השפעת זמן חשיפת הצמח לאור על גדילת הצמח

מבוא

בלבלבלבלבללב
Big image

שאלת המחקר

נננננננ

השערה

ממממממממממ

ניסוי

-----

תוצאות

הר געש של קצף