Charles de Montesquieu

Üldine informatsioon


 • Charles Montesquieu sündis 1689. aastal Bordeaux' lähedal.
 • Omandas väga hea hariduse, süvenedes eriti õigusteadusse.
 • 27-aastase noormehena sai Montesquieu Bordeaux´ parlamendi presidendiks.
 • Töötas presidendina 10 aastat, kuid siis pani ameti maha ja siirdus 3 aastaks Euroopasse ringreisile.
 • Pärast tagasijõudmist pühendus ta teadusele ja kirjanduslikule tegevusele.
 • Suureks tunnustuseks Montesquieu´le oli tema valimine Prantsuse Akadeemia liikmeks.
 • Montesquieu suri 1755. aastal Pariisis.

Pärsia kirjad

 • Charles Montsquieu esimene ühiskondlikteos oli 1721. aastal ilmunud Pärsia kirjad, milles satiiriline suhtumine Prantsuse absolutistlikku korda ja ühiskondlikku ellu on edasi antud kahe pärslase naiivsena tunduva arutelu kaudu.
 • Tõi kaasaegsesse Euroopasse rändama kaks noormeest Idast, ning jälgides eurooplaste harjumuspärast maailma nende pilguga, võõrast vaatepunktist, lõi vaimuka ühiskonnakriitilise panoraami.
 • Suhestas Ida ja Läänt, võrdles nende ühiskonda ja kultuuri
 • See kirjanduslik võte viis tsensori segadusse ja äratas lugejate huvi.
 • „Pärsia kirju“ on nimetatud filosoofilise romaani kui uue žanri alusepanijaks..
 • Kaugelt tulnud rikkale pärslasele Usbekile ja ta sõbrale Ricale, kes on teoses autori ideede ruuporiks, tunduvad paljud eurooplaste, sh prantslaste kombed üsna veidrad. Eriti naeruväärselt mõjuvad tühine ja ülespuhutud õukonnaelu, moemaania ning teadusega eputamine.

Parlamentaalne monarhia ja „Seaduste vaimust“

Tema ideeks oli luua „parlamentaarne monarhia“ • Eraldatud seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim,
 • Seadusandlik võim kuulugu parlamendile, täidesaatev võim jäägu kuningale ning kohtuvõim vaid sõltumatutele kohtutele.
 • Kodanike õigused paremini kaitstud.
 • Parlamentaarset monarhiat pidas ta ideaalseks riigikorraks, sest uskus, et rahva poolt Valitud valitsus on rahva jaoks kõige parem.„Seaduste vaimust“


 • Elutööks sai aga 1748. aastal ilmunud entsüklopeediline teos „Seaduste vaimust“
 • Kirjutas 17 aastat.
 • Peegeldas oma ideid sellest, kuidas valitsus kõige efektiivsemalt töötaks.
 • Vastuoluline teos, kuid väga populaarne.
 • 1751. aastal aga pandi see raamat Rooma katoliku kiriku poolt keelatud nimekirja.
Big image

Kuigi Montesquieu uskus demokraatia printsiipidesse, ei uskunud ta inimeste võrdsusesse.


 • Pooldas orjust
 • Uskus, et naised on meestest nõrgemad ja seetõttu peavad neile kuuletuma.
 • Uskus ta naiste võimesse riigi valitsemisel kaasa rääkida, sest nende nõrkusest tulenev rahulikkus ja hoolivus on head omadused valitsuses otsuste tegemisel.

Big image