חוק השבות

מהו חוק השבות ותוכנו

מהו חוק השבות ?

נגזר מהמושג "שב" – הכוונה היא השבתם של היהודים אל ארצם – ארץ ישראל. חוק זה נחקק לראשונה ב-1950, מיד עם סיום מלחמת העצמאות, כשמטרתו להבהיר מי רשאי לעלות לארץ ולקבל אזרחות מטעמה. חוק זה אינו חוק יסוד, אולם תוכנו הוא חוקתי והוא מבטא את היותה של מדינת ישראל מדינת לאום יהודית.

תוכן חוק השבות:

ישנן הגבלות מסוימות לעלייה – אדם שהוא בעל עבר פלילי שעלול לסכן את שלום הציבור או ביטחון המדינה, מי שפועל נגד העם היהודי – שר הפנים רשאי לאסור את כניסתו למדינה ולאסור קבלת אזרחות. הזכאות לאזרחות ישראל מתוקף חוק השבות ניתנת במקרים הבאים:

· ליהודי/ה עצמו/ה, לבנו/בתו של יהודי/ה ולנכדו/ה של יהודי/ה

· לבן/בת זוג של יהודי ולבן/בת זוג של הבן או הנכד של היהודי.

לחוק שהתקבל ב-1950 בכנסת קדמו ויכוחים רבים שנבעו ממחלוקות שקיימות עד היום:

· ההגדרה למושג מיהו יהודי – סוגיית "מיהו יהודי"?

· העדפת היהודים על פני לא יהודים. החוק מתייחס ליהודים בלבד.