פרשת השבוע שלי היא בראשית

הערך שלי הוא : להקשיב , ולא להשתמש באלימות