עבודת חקר - שם רחוב שלי

שני ונועה

קורות חייו - דוד וולפסון

נולד הליטא ועבר בצעירתו לגרמניה. נפגש עם הרצל

בשנת 1896 נוצרו בין השניים מערכת קשרים של

פעולה הדדית. לוויה את הרצל במסעותיו ברחבי העולם

וסייע בנושאים הכספיים של התנועה הציונית . דוד

וולפסון נבחר לנשיא השני של ההסתדרות הציונית

העולמית ושימש בתפקיד זה שש שנים משנת 1905-1911

תשובות - דוד וולפסון

1.הדמות היא דמות מופת מכוון שהוא וויתר על חייו טובים בגרמניה ועזר להקמת מדינת ישראל

2.