Västerås Ju-jutsu klubb

Träna på ett roligare sätt och få en bättre självkänsla

Snart så drar vi igång

Snart börjar höstterminen på Västerås Ju-jutsuklubb och stilen Ju-jutsu kai.

Vi hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna.

Det du får är ett grundläggande självförsvar och en bättre självkänsla och alla kan lära sig Ju-jutsu kai.

Vi kör prova på dom två första veckorna så kom och testa.

Vi har barngrupper från 6 år och vuxna från 14 år

Västerås Ju-jutsu klubb

Thursday, Aug. 4th, 6pm

3 Tallmätargatan

Västmanland County

För mer info, besök vår hemsida Västerås ju-jutsu klubb

Träningsdagar !

Måndag; Vuxna nybörjare- orange 18:00-19:15

Torsdag; Vuxna nybörjare-orange 20:00-21:00

Här under så hittar ni oss

Vi genom för även självförsvaskurser som ni kan hitta på facebook sidan Bosse och Thomas.