Sistemes operatius

Windows, Linux, IOS

Qué es un sistema operatiu

El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordirador. Les seves funcions, entre d'altres, consisteixen a gestionar les transferències d'informació internes, procurar la comunicació de l'ordinador amb els operadors, controlar l'execució dels programes amb la detecció dels errors, encadenar automàticament les feines, optimitzar els recursos (memòria, unitat aritmètica, etc.), carregar i descarregar automàticament els programes en funció de l'espai de memòria i dels diferents perifèrics.

windows

Microsoft Windows és una sèrie de sistemes operatius i interfícies gràfiques d'usuari produïts per Microsoft. Microsoft va introduir per primera vegada un entorn operatiu anomenat Windows el novembre de 1985 com un complement a MS-DOS, en resposta al creixent interès en les interfícies gràfiques d'usuari (GUI). Microsoft Windows ha arribat a dominar el mercat del PC, superant al Mac OS, que havia estat introduït prèviament. A partir d'octubre de 2009, Windows tenia aproximadament el 91% de la quota de mercat dels sistemes operatius client usats a Internet. La versió més recent d'un Windows client és el Windows 8; la versió més recent de servidor és el Windows Server 2012.

IOS

iOS (anteriorment iPhone OS), és un sistema operatiu per a mòbils desenvolupat i distribuït per Apple Inc. Originalment llançat el 2007 per a l'iPhone i l'iPod Touch, s'ha ampliat per suportar altres dispositius d'Apple com l'iPad i l'Apple TV. A diferència de Windows Phone de Microsoft (Windows CE) i de l'Android de Google, Apple iOS no concedeix llicències per a la instal·lació en maquinari no Apple. A 12 de setembre de 2012 la botiga d'aplicacions d'Apple contenia més de 700.000 aplicacions per iOS, que en conjunt s'han instal·lat més de 30 milions de vegades. Va tenir una participació de 14,9% de les unitats mòbils de telèfons intel·ligents del sistema operatiu venudes en el tercer trimestre del 2012, només per darrere d'Android de Google, El juny del 2012, va representar el 65% del consum d'Internet mòbil de dades (incloent l'ús tant de l'iPod Touch com de l'iPad). A la segona meitat del 2012, hi havia 410 milions de dispositius activats. D'acord amb l'esdeveniment de premsa especial celebrada per Apple el 12 de setembre de 2012, 400.000.000 dispositius s'han venut fins al juny de 2012.

Linux

Linux, denominat per alguns GNU/Linux, és el sistema operatiu format pel nucli o kernel Linux, juntament amb les utilitats GNU. Avui en dia, hi ha moltes distribucions de programari basades en aquest sistema operatiu.

El kernel Linux va néixer el 1991 a Hèlsinki, quan Linus Torvalds va implementar un clon de UNIX basant-se en el seu coneixement del sistema operatiu Minix i les seves limitacions per tal d'aplicar-les a les noves possibilitats de gestió de memòria en mode protegit dels processadors Intel 80386, una arquitectura molt comuna l'any 1991 i amb millores substancials respecte anteriors versions de ordinadors personals i de les quals Minix no en treia profit. Les utilitats GNU, necessàries per tenir un sistema operatiu complet, tenen el seu origen en el projecte de Richard Stallman de crear un sistema operatiu lliure, que va començar el 1983, la Free Software Foundation.

Windows

Si vols saber-ne més de windows

IOS

si vols saber-ne més de IOS

Linux

Si vols saber-ne més de Linux