omgangskunde

beroepshouding

wat is beroepshouding?

Je beroepshouding is de manier waarop je jezelf gedraagt op de werkvloer. Als verpleegkundige heb je bepaalde gedachten en gevoelens ten aanzien van je beroep en zal je ook binnen je beroep bepaald gedrag vertonen, bijvoorbeeld tegenover collega's en zorgvragers.

empathie / inlevingsvermogen

Het verplaatsen in iemand anders zijn gedachten, gevoelens en belevingswereld.

praktijk: begrip hebben voor je medemens. Luister naar de zorgvrager. In de zorg moet je een groot inlevingsvermogen hebben. Iemand heeft veel meegemaakt tijdens zijn ziekte.

Big image

authenticiteit / echtheid

Het is belangrijk dat je jezelf bent en niet je anders voor doet. Wees eerlijk tegen jezelf en durf je emoties te tonen.

praktijk: Wees niet gemaakt en laat jouw mening horen. Wees je zelf!

In de zorg moet je wel jezelf zijn de zorgvrager moet jou kunnen vertrouwen.

respect

Gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.

praktijk: je spreekt iemand bijvoorbeeld aan met u.

openstaan voor

geopend zijn voor ander zijn ideeën.

praktijk: sta open als iemand een ander opvatting of idee heeft.

betrokkenheid

Betrokkenheid wil zeggen dat je je verbonden voelt met de organisatie waarvoor je werkt en het werk dat je doet. Je hebt wat je noemt ‘hart voor de zaak’ en spant je in om de doelen te behalen die de organisatie nastreeft.

geduld

Iemand wordt als geduldig aangeduid als deze in staat is te leven en al dan niet bewust uit te stellen.

praktijk: als iemand traag loopt door beperking. geduldig wachten en er tijd voor hebben.