DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZ HANZ

YOU'll catch sum

DOGE IS COMMIN!

BRUH

DA HANZ OF POWA

Saturday, Oct. 31st, 12pm

DA ALASKIN WILDERNESS

iz gonna be guuuud

iz gonna be real guuud

WE GONNA Go ta HOOTERS afdah

Big image