עשרת הדיברות

מגישים:אריאל קניון ועדי בן עזרא מורה:הלן שטרנברג