עבודה יצירתית בתנ"ך- כיתות ח'

עבודה בזוגות

המשימה


עליכם לבחור נושא שנלמד בכיתה (תקופת השופטים, סיפור הולדת שמואל, חטאי בני עלי וכדו') ולהביא אותו לידי ביטוי באחת משתי הדרכים הבאות:

1. יצירת משחק לימודי בתנ"ך (הכולל 20 שאלות על התוכן הנבחר).


2. עיצוב שער עיתון הכולל כתבות ותמונות (בעזרת תוכנת איחולן).


הקישורים בתחתית העמוד.

Big image

תאריך הגשת העבודות: יום שלישי ה16.2.16

הציון יכלול התייחסות להגשה במועד שנקבע, יצירתיות, התייחסות לתכנים שנלמדו בכיתה, עבודת צוות והצגת העבודה בכיתה.