oudere schoolkind

sociaal affectieve ontwikkeling

Peergroup

Voor het oudere schoolkind is de groep leeftijdsgenoten erg belangrijk. Daar waar steeds de ouders het grote voorbeeld zijn geweest en normen en waarden overdroegen, zijn nu de leeftijdsgenoten belangrijker geworden. Zo'n groep bestaande uit leeftijdsgenoten, noemen we een peergroup.Dit kan de klas zijn, maar ook een vriendengroep of een sportgroep. Het kind wil in de groep geaccepteerd worden en dus voldoen aan de groepsnormen. Dit gebeurt onder andere door het dragen van bepaalde kleding, een apart soort verzameling of uitblinken op sportief gebied.

Identificatiefiguren

Het zich richten op leeftijdgenoten heeft als gevolg dat het oudere schoolkind het gezag van een volwassene niet meer als vanzelfsprekend ervaart. De volwassene zal zich eerst moeten bewijzen. Vaak zijn de identificatiefiguren idolen die hij niet eens echt kent. Denk hierbij aan popsterren, presentatoren en topsporters.

Normen en waarden

Het oudere schoolkind heeft inmiddels de nodige normen en waarden ontwikkeld. Normen en waarden gaan over omgangsvormen en principes. Waarden en normen zijn belangrijk omdat ze richting geven aan ons bestaan en aan ons handelen. Per situatie kunnen er andere normen en waarden gehanteerd worden. Omdat de situatie anders is, worden er ook andere eisen aan de normen en waarden gesteld. Zo zal een kind thuis andere dingen mogen en niet mogen dan op school. Dat kan heel verwarrend zijn.

Pesten

Helaas komt pesten veel voor op deze leeftijd. Dit, omdat het behoren bij een groep enorm belangrijk is en kinderen op deze leeftijd nog niet beseffen wat ze een ander ermee aandoen. Met meedoen met pesten hopen ze hun eigen plekje in de groep te verstevigen en hun eigen onzekerheid te verbergen. Kinderen die gepest worden, kunnen negatief over zichzelf gaan denken en kunnen sociaal minder vaardig worden, omdat ze de 'ideale leerschool' missen: de peergroup waarin het kind sociale gedragingen kan afkijken en kan oefenen. Op de basisschool geeft 23% van de leerlingen aan te worden gepest, bij het voortgezet onderwijs is dit 6%.

Seksuele ontwikkeling

Het oudere schoolkind is op de een of andere manier op zoek naar lichamelijk contact. Duwende, knijpende en vechtende kinderen zijn een gebruikelijk beeld op de speelplaats. Veelal zijn de kinderen gericht op de eigen sekse. Aan het begin van deze leeftijdsfase vinden de jongens de meisjes stom en omgekeerd. Aan het einde van de basisschoolperiode begint er langzaam maar zeker interesse voor elkaar te ontstaan. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn op de leeftijd van een jaar of elf heel groot. Op deze leeftijd ondergaan de meisjes al de lichamelijke veranderingen die horen bij de puberteit en bij een groot aantal van hen is ook sprake van een groeispurt. Bij de jongens treden deze verschijnselen pas twee jaar later op.