Wat laat je zien

en wat ga je leren

diverse opdrachten

Tijdens je stage moet je diverse opdrachten uitvoeren.

De opdrachten zijn:

  • Verslaglegging van je leerproces
  • Het startverslag
  • Doelgroepanalyse

leerwerkprestatie

Vanuit school zullen via de lwp’s (leerwerkprestatie)die je volgt ook opdrachten gegeven worden. In het Periodeplan in e-TO staan lwp’s die horen bij jouw individueel leerplan.


Voor je begeleiders (van school en op stage) is het lezen van deze verslagen belangrijk zodat ze zien of je inzicht toont en daadwerkelijk reflecteert op je handelen.

Je bespreekt je ontwikkeling regelmatig met je praktijkbegeleider en je coach. Aan het eind van elke fase laat je zien hoever je in je ontwikkeling bent. Je gebruikt hiervoor o.a. de beroepsvaardighedenlijst.

beroeps bekwaam

Als je alle proeven van bekwaamheid behaald hebt, ben je beroeps bekwaam op alle terreinen.

De inhoud van de proeven gaan van gemakkelijke, eenvoudige werkzaamheden (zoals schoonmaken) tot het gecompliceerde leiding geven van een groep waar je aan alles tegelijk moet denken. Belangrijk bij alle proeven is, dat je deze oefent.