יום העצמאות ה- 68 למדינת ישראל

רב"ט לידור אלון, מצטיין הנשיא