Pokemon GO

.....Im Back......

I PLAY POKEMON GO EVERYDAY,

I PLAY POKEMON GO!

I PLAY POKEMON GO EVERY DAY,

I PLAY POKEMON GO!~


WHEN I WAKE UP, IM GRABBING MY PHONE!

I WANNA CATCH EM ALL~

I WANNA PLAY POKEMON~

ALL DAY LONG!

ALL DAY LONG!~


I PLAY POKEMON GO EVERYDAY,

I PLAY POKEMON GO!

I PLAY POKEMON GO EVERYDAY,

I PLAY POKEMON GO~!


[MR.DOTSON'S GUTAR SOLO]

I PLAY POKEMON GO EVERYDAY,

I PLAY POKEMON GO!~

POKEMON GO SONG!!! by MISHA (FOR KIDS) [ORIGINAL]