Ziekte van Parkinson

wat is de ziekte?

In het kort:

  • Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af.
  • Daardoor verandert uw beweging, uiterlijk en gedrag.
  • De meeste mensen met de ziekte van Parkinson zijn ouder dan 65 jaar.
  • Er bestaan geen medicijnen tegen de ziekte van Parkinson.
  • Wel zijn er medicijnen die de klachten kunnen verminderen.
  • Door de langzame achteruitgang zult u steeds meer hulp nodig hebben.

wat is parkinson precies?

Bij de ziekte van Parkinson vermindert geleidelijk het aantal hersencellen dat dopamine maakt. Dopamine is een stof waarmee hersencellen signalen doorgeven aan andere hersencellen. Je zou dopamine een ‘boodschapperstof’ kunnen noemen. Door het tekort aan dopamine worden signalen in de hersenen niet of niet goed doorgegeven.

Bij de ziekte van Parkinson zijn er ook andere hersencellen en ‘boodschapperstoffen’ die minder goed gaan werken. de 'boodschapperstoffen' worden gemaakt door de cellen van de substantia nigra.

De behandeling van de ziekte van Parkinson.

De ziekte van Parkinson is helaas niet te genezen. Wel zijn er behandelingen mogelijk die de klachten verminderen en die ervoor zorgen dat u beter zelfstandig kunt (blijven) functioneren.


Behandeling met medicijnen

U kunt medicijnen krijgen die de klachten verlichten. Omdat de verschijnselen veroorzaakt worden door een tekort aan dopamine, zijn veel medicijnen gericht op aanvullen van dit tekort. U kunt anti-parkinsonmedicijnen krijgen in de vorm van tabletten en capsules of apomorfine toegediend krijgen via een apomorfine-pen of pomp. Ook biedt het UMCG duodopatherapie. Via het linker keuzemenu leest u meer informatie over de verschillende mogelijkheden.


Operatie (stereotaxie)

Als de klachten zeer hinderlijk zijn en de behandeling met medicijnen onvoldoende werkt, komt u mogelijk in aanmerking voor een hersenoperatie (stereotaxie). Een specifiek hersengebied wordt dan uitgeschakeld of gestimuleerd door zwakstroom waardoor bepaalde klachten verdwijnen. Via het linker keuzemenu vindt u meer informatie over stereotaxie.