Jan Amos Komenský

Český myslitel, filosof a spisovatel

Historie

Narozen na Moravě, žil v Uherském Brodě. Po porážce stanovského povstání byl nucen se skrývat, proože nechtěl přestoupit na katolictví. V té době mu zemřela žena a děti na mor.

- nastavil pravidla českého pravopisu

- sespal mnoho děl a učebnic

JOHN AMOS COMENIUS (UK)