TNTT WEEKLY

Week of May 29th, 2017

Big image

CLOSING THE ROSARY MONTH

When we say Our Lady is Mother we mean that she is supremely life-giving. Wherever she is, whatever she touches, is awakened to life. Life blows out from her fingertips. She is like a whirling ball of fire throwing off life-giving sparks. She is so filled with life herself that she cannot but overflow onto all who come within her orbit, and the life she radiates is always the life of Jesus. Let us, like Mary, find happiness in our nothingness, take pride in our state of empty longing, waiting in silent trust utterly certain, not that one day he will come but that, here and now, he comes. Here and now he is filling my emptiness, causing my desert to blossom like the lily.

-- Sr. Ruth Burrows, OCD

RELAY ADORATION IN SOUTHERN REGION

Một số hình ảnh của giờ Chầu tại Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Oklahoma City, OK vào cuối tuần ngày 28 Tháng 5.

Xin tất cả cùng hiệp ý cầu nguyện và tới tham dự những buổi Chầu Lượt kế tiếp tại Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Houston, TX vào Chúa Nhật tuần này Ngày 4 Tháng 6.

 • Ngày 11 Tháng 6 - Đoàn Saviô, Houston, TX
 • Ngày 18 Tháng 6 - Đoàn Đức Mẹ La Vang, Albuquerque, NM
 • Ngày 25 Tháng 6 - Đoàn Kitô Vua, Houston, TX
 • Ngày 29 Tháng 6 - Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỳ III, Houston, TX
The Pope Video 06-2017 – Eliminate arms trade – June 2017

POPE'S VIDEO FOR JUNE 2017

Let’s put an end to the arms trade. We can do this. And it’s urgent that we do it. The world does not need merchants of death who get rich on war. We need peace. Let us join the Pope in praying for peace.


“It is an absurd contradiction to speak of peace, to negotiate peace, and at the same time, promote or permit the arms trade.


Is this war or that war really a war to solve problems or is it a commercial war for selling weapons in illegal trade and so that the merchants of death get rich?


Let us put an end to this situation. Let us pray all together that national leaders may firmly commit themselves to ending the arms trade which victimizes so many innocent people.”

Big image

PENTECOST SUNDAY - JUNE 4TH, 2017

1. Explore It! The disciples encountered Jesus in a room where all doors were shut. He appeared among them in his Holy Spirit form and gave out his teaching. By telling them “Peace be with you”, Jesus not only gave them the comfort of his blessing, but also strengthened their faith through the mission of spreading the words of the Lord. Jesus gave them peace, and he also reminded them about their mission: “As the Father has sent me, so I send you.” Not only had him appeared among them, but now he sent them on their journey, with the holy spirit alongside them, to ensure the success of their endeavors.


2. Connect It! Throughout your spiritual life, have you ever encountered hardship or difficult tasks that you can’t finish by yourself? Have you ever wondered if the Holy Spirit is by your side, giving you peace, and guide you through everything? On the journey of life, where spreading the words of the Lord is your mission, always remember that Jesus had sent you, just like the Father had sent him, and because of that, you will always have peace.


3. Live It! Jesus had sent the disciples on their journey with the blessing of the Holy Spirit. You should go forth, and make disciple of all nations with the Holy Spirit by your side. Continue to spread the words of God, not only by praying but also by living it in your everyday basic.


4. Remember It! "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." (John 20:23)

HAPPENING THIS WEEKEND

AT THE NORTHEASTERN REGION

Best wishes to Ban Chấp Hành Miền Đông Bắc this weekend with their Youth-Leader Training Camp - Huynh Trưởng Cấp 1 - Damas 19 and Trợ Tá - Samaritanô 61 in Goshen, MA. God bless!

Big image

ORDINATION MASSES

VEYM-USA is proud to be the cradle to support and provide many religious men and women for our universal Church. This weekend, let us join in prayers and thanksgiving for for four former youth leaders to be ordained to priesthood and final vow: Tr. Giuse Phêrô Nguyễn Đức Thắng, Đoàn Thánh Tâm - Memphis, TN, Tr. Giuse Nguyễn Cao Trường Sơn, Đoàn Saviô - Houston, TX, Tr. Giuse Vũ Đăng Khoa, Đoàn Têrêsa Hài Đồng - San Jose, CA và Tr. Maria Lê Ánh Tuyết, Đoàn Anrê Dũng Lạc - Charlotte, NC.

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!

NEW HUYNH TRƯỞNG CẤP 3

Congrats to all the newly promoted Cấp III Lãnh Đạo Youth Leaders:

 • Phanxicô Xaviê Phạm Thanh Giang - Miền Trung Đông
 • Maria Đinh Thị Trâm Anh - Miền Trung Đông
 • Têrêsa Catarina Tạ Bình Yên - Miền Đông Nam
 • Giuse Trương Vũ Mạnh Đăng - Miền Đông Bắc
 • Giuse Đoàn Thanh Sơn - Miền Đông Bắc
 • Maria Lê Thị Hoài Phương - Miền Đông Bắc
 • Maria Nguyễn Misa - Miền Đông Bắc
 • Maria Trần Thị Thu Tuyền - Miền Đông Bắc
 • Phêrô Trần Hồng Tuyến - Miền Đông Bắc
 • Anna Phạm Trinh - Miền Đông Bắc
 • Phêrô Trần Elvis - Miền Đông Bắc
 • Maria Lê Thanh Mai - Miền Đông Bắc
 • Maria Tạ Maria - Miền Đông Bắc
 • Maria Phạm Mỹ Lệ - Miền Đông Bắc
 • Gioan Baotixita Nguyễn Henry - Miền Đông Bắc
 • Đôminicô Trạch Trần Nguyễn Huy Thành - Miền Đông Bắc

LIÊN ĐOÀN SAN DIEGO

Ban Chấp Hành Liên Đoàn San Diego nhiệm kỳ 2014-2017 đã kết thúc với Đại Hội Liên Đoàn trong tuần vừa qua với chủ đề: "Hãy ra đi và mang lửa Tin Mừng đến thế gian". Đại hội đã quy tụ gần khoàng 380 tham dự viên gồm quý Cha Tuyên Úy, Trợ Tá, Phụ Huynh, Huynh Trưởng, và Đoàn Sinh các cấp gồm từ bốn Đoàn quy tụ về: Đoàn Kitô Vua, Đoàn Thánh Gia, Đoàn Đức Mẹ Thánh Tâm, và Đoàn Thánh Linh. Trong các ngày Đại Hội, các em thiếu nhi đã có các giờ viếng Thánh Thể, dâng hoa kính Đức Mẹ, Thánh Lễ, văn nghệ, thể thao, và sinh hoạt. Trong Thánh Lễ, Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2020 đã tuyên thệ. Tạ ơn Chúa, mọi sự đã hoàn tất và nguyện xin Chúa Thánh Thể luôn chúc lành và đồng hành với Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn San Diego.

Big image

Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn San Diego 2017-2020


 • Liên Đoàn Trưởng: Phêrô Nguyễn Phát
 • Liên Đoàn Phó Quản Trị: Phanxicô Assisi Phan Bảo
 • Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn: Phêrô Lê Hùng Nam Phong
 • Thư Ký: Maria Lưu Bích Như
 • Thủ Quỹ: Antôn Đỗ Quang Thăng
 • Ủy Viên Kỹ Thuật: Giuse Nguyễn Công Tony
 • Ủy Viên Phụng Vụ: Maria Nguyễn Mỹ Tiên Julia
 • Ủy Viên Văn Nghệ: Giuse Nguyễn Duy Kent
 • Ủy Viên Xã Hội: Luca Đào Đức Huy
 • Ủy Viên Vi Tính: Gioakim Nguyễn Xuân Hà BJ
 • Ủy Viên Ngành Ấu Nhi: Maria Cao Minh Thanh Thủy
 • Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi: Đôminicô Phạm Khải Ngọc Nicholas
 • Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ: Micae Nguyễn Vincent
 • Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ: Maria Clara Lưu Bích Ngọc
 • Trưởng Ban Trợ Tá: Trợ Tá Maria Trần Phương

SA MẠC GIÔSUÊ - MIỀN TRUNG ĐÔNG

ĐẠI HỘI NGHĨA HIỆP MIỀN TÂY

DHNH 2017 Highlight

30TH ANNIVERSARY of MIỀN ĐÔNG BẮC

UPCOMING EVENTS

Jun 17th

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

Jun 28th

Tiberia 10 | HLHT Cấp 3 | Honolulu, HI | MTY

Jun 29th

Xuất Hành 60 | HLHT cấp 1| Honolulu, HI | MTY

Xuất Hành 61 | HLHT cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Honolulu, HI | MTY

Jun 30th

Samaritanô 64 | Huấn Luyện Trợ Tá |Honolulu, HI | MTY

Jul 13th

Xuất Hành 57 | HLHT Cấp 1 | King City, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt

Xuất Hành 58 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | King City, CA | MTY

Jul 20th

Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LDNS | Contact: Tr. Jimmy Lâm-Mỹ


Rạng Đông 39 | HLHT Cấp 1 | Knoxville, TN | MDN | Contact: Tr. Trung Quân

Đuốc Hồng 10 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Knoxville, TN | MDN

Jul 27th

Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Oakland, CA

Aug 9th

Ánh Lửa 24 | HLHT Cấp 1 | Annapolis, MD | MTD | Contact: Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Ánh Lửa 25 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Annapolis, MD | MTD

Aug 10th

Dấn Thân 18 | HLHT Cấp 1 | Lincoln, NE | MTR | Contact: Tr. Nguyễn Minh Nghiệm

Tin Yêu 15 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Lincoln, NE | MTR

AUG 25TH

Lửa Hồng 23 | HLHT Cấp 1 | Auburn, WA | MTB | Contact: Tr. Hoàng Thanh Nam

Xuất Hành 3 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | Auburn, WA | MTB

Aug 30th

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

SEP 1ST

Vươn Lên 34 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Kelvin

Oct 1st

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Tháng Mân Côi 2017

Dec 3rd

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông