Posttraumatische stress-stoornis

Als verwerken niet vanzelf gaat..

Uitleg

PTSS treed op wanneer iemand een extreme gebeurtenis meemaakt en dit niet kan verwerken.

Verschijnselen:
  • symptomen van herbeleving van (delen) van het trauma;
  • vermijding van personen of situaties die aan het trauma gerelateerd zijn;
  • aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, woede-uitbarstingen en schrikachtigheid.

Behandeling

PTSS is goed te behandelen! EMDR of cognitieve gedragstherapie zijn twee behandelingsmethoden.