HAPPY NEW YEAR

Best wishes from Heiwa Hygiene Hanoi

Dear valuable customer,

Công ty TNHH Heiwa Hygiene Hà Nội xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành với Tăm bông Life Nhật Bản trong năm vừa qua. Xin kính chúc quý khách năm mới thịnh vượng và phát triển.

We are delighted to have you as a business partner, and we look forward to serving you in the new year. I wish you a wonderful new year filled with joy, success, and treasured moments. May 2013 be your best year yet!