Lehigh Valley & Sdot Yoav

Passover 2015 - "Under the Same Moon" - למידה שיתופית

הסדר שלנו - "ירח משותף"

פרויקט ירח משותף התחיל בבית ספר שדות יואב בתחילת השנה. דרך שותפות 2gether במועצה אזורית יואב יצרו קשר עם הקהילה בליהיי ואלי בפנסילוניה בארצות הברית. יחד בנו הצוותים תכנית שנתית חווייתית ומשמעותית. לקראת חג הפסח נערכו המורות והילדים בבית ספר "שדות יואב" בקיבוץ גת ובליהיי ואלי בארצות הברית.

הם הכינו הגדה משותפת, חילקו תפקידים, התכוננו, ערכו שולחנות, כולם חגיגיים בחולצות לבנות ונפגשו לספר את ההגדה ביחד.

סדר הפסח- 24.3.15

ביום שלישי 24.3.15 התכנסו כולם - תלמידים, צוות חינוכי ונציגי השותפות לאירוע מרגש. יחד קראו את ההגדה, שרו שירים והפגישה, למרות המרחק, הייתה מרגשת וחווייתית.


כל הכבוד !!!