De Republiek Der Zeven Nederlanden

Geschiedenis 🚂 ☑

De republiek der zeven Nederlanden....

.....was een soort land dat voor het grootste deel op het huidige Nederland lag . De republiek ontstond in 1588, rond die tijd was ook de Tachtigjarige Oorlog en die oorlog eindigde in 1795.


De Republiek heeft een groot aantal gebeurtenissen meegemaakt. Zo hebben ze in de eerste jaren de Tachtigjarige Oorlog meegemaakt.


Daarna bijna 100 jaar lang de Gouden eeuw. Na deze tijd ging het weer slechter met de Republiek en ontstond de Bataafse Revolutie.

Big image

De Unie van Utrecht:

Utrecht 1579 – In de kapittelzaal van de Utrechtse Dom komen allerlei Nederlandse edellieden bijeen. Ze tekenen een belangrijk document, dat de basis legt voor een langdurige samenwerking tussen de noordelijke gewesten. De Unie van Utrecht werd getekend op 23 januari 1579, als reactie op de Spaanse vijandigheid vanuit het zuiden.
Big image

Wat is een stadhouder?

Elke provincie heeft een Stadhouder. Nederland had 7 provincies, dus ook 7 stadhouder. In de unie van Utrecht hebben al deze Stadhouders een document getekend voor een eeuwige samenwerking met Spanje.
Big image

Wie waren de stadhouders?

Een van de bekendste stadhouders is Maurits hij was 15 jaar toen zijn vader (Willem van Orange) werd vermoord. Dat was in 1585. Toch werd hij toen al stadhouder van Holland en Zeeland. Later werd hij ook nog stadhouder van: Gelderland, Utrecht en Overijsel.

Wie was Phillip II ?

Filips II was de heerser over het Spaanse rijk. Hij werd tegen gehouden door de Noordelijke vijanden.
Big image
Philip II of Spain - Elizabeth: The Golden Age