יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

מגישות : לין טביב , דנה רוזנברג , יערה בינדס , קורל אלון .

סוג החג :

מועד שהוא יום אבל וזיכרון

תעודת זהות של המועד : ע''מ 74 לין טביב

* שם מועד: יום זיכרון לחללי מערכות ישראל.

* אנחנו מציינים את היום הזה משום שזהו יום הזיכרון נועד להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה.

* מנהגים הוא שביום זה עם ישראל מתאחד בזכרון חיילי צה"ל, פעילי מחתרות וחטיבת לוחמים שנפלו על ההגנה מולדת. אתם אנו מזכירים גם את אנשי קהילת ביטחון, אנשי המשטרה ונפגעי פעולות טרור. ובנוסף ביום זה בבתי ספר רבים מתקיימים טכסים להנצחה נופל בקרב ובטכסים אלו משתתפות משפחות שקולות.

* כן בביתי מציין את היום זה בכך שאני עצמי משתתף בטכסים לזכרם מדליק נרות זיכרון ומתפלל.

* תשובה היא: יום אבל וזיכרון

* אחד מהמרכיבים הוא יום הלידה שבא לידי הביטויים ביום שבו החליט על החלת היום לזכרם של חללי מערכות ישראל או שם שבא לידי הביטוי על שם המועד הזה

תעודת זהות ע''מ 76: לין טביב

*שם המועד: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל


* אנחנו מציינים את היום הזה משום שזהו יום הזיכרון נועד להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה.

* מנהגים הוא שביום זה עם ישראל מתאחד בזכרון חיילי צה"ל, פעילי מחתרות וחטיבת לוחמים שנפלו על ההגנה מולדת. אתם אנו מזכירים גם את אנשי קהילת ביטחון, אנשי המשטרה ונפגעי פעולות טרור. ובנוסף ביום זה בבתי ספר רבים מתקיימים טכסים להנצחה נופל בקרב ובטכסים אלו משתתפות משפחות שקולות.

* כן בביתי מציין את היום זה בכך שאני עצמי משתתף בטכסים לזכרם מדליק נרות זיכרון ומתפלל.

* תשובה היא: יום אבל וזיכרון

* אחד מהמרכיבים הוא יום הלידה שבאה לידי הביטויים ביום שבו החליט על ההחלה היום לזכרם של חללי מערכות ישראל או שם שבא לידי הביטוי על שם המועד הזה

תעודת זהות ע"מ 76: דנה רוזנברג

*שם המועד: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל


* אנחנו מציינים את היום הזה משום שזהו יום הזיכרון נועד להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה.

* מנהגים הוא שביום זה עם ישראל מתאחד בזיכרון חיילי צה"ל, פעילי מחתרות וחטיבת לוחמים שנפלו על ההגנה מולדת. אתם אנו מזכירים גם את אנשי קהילת ביטחון, אנשי המשטרה ונפגעי פעולות טרור. ובנוסף ביום זה בבתי ספר רבים מתקיימים טקסים להנצחה נופל בקרב ובטקסים אלו משתתפות משפחות שקולות.

*כן מציינים את יום הזיכרון בביתי בכך שאנו רואים את כל הטקסים לזכרם של הנופלים ומדליקים נרות זיכרון

* תשובה היא: יום אבל וזיכרון

* אחד מהמרכיבים הוא יום הלידה שבאה לידי הביטויים ביום שבו החליט על ההחלה היום לזכרם של חללי מערכות ישראל או שם שבא לידי הביטוי על שם המועד הזה

תעודת זהות ע"מ 76:יערה בינדס

*שם המועד: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

* אנחנו מציינים את היום הזה משום שזהו יום הזיכרון נועד להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה.

* מנהגים הוא שביום זה עם ישראל מתאחד בזיכרון חיילי צה"ל, פעילי מחתרות וחטיבת לוחמים שנפלו על ההגנה מולדת. אתם אנו מזכירים גם את אנשי קהילת ביטחון, אנשי המשטרה ונפגעי פעולות טרור. ובנוסף ביום זה בבתי ספר רבים מתקיימים טקסים להנצחה נופל בקרב ובטקסים אלו משתתפות משפחות שקולות.

*כן מציינים את יום הזיכרון בביתי בכך שאנו רואים את כל הטקסים לזכרם של הנופלים ומדליקים נרות זיכרון

* תשובה היא: יום אבל וזיכרון

* אחד מהמרכיבים הוא יום הלידה שבאה לידי הביטויים ביום שבו החליט על ההחלה היום לזכרם של חללי מערכות ישראל או שם שבא לידי הביטוי על שם המועד הזה.

תעודת זהות ע"מ 76: קורל אלון

*שם המועד: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל


* אנחנו מציינים את היום הזה משום שזהו יום הזיכרון נועד להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה.

* מנהגים הוא שביום זה עם ישראל מתאחד בזיכרון חיילי צה"ל, פעילי מחתרות וחטיבת לוחמים שנפלו על ההגנה מולדת. אתם אנו מזכירים גם את אנשי קהילת ביטחון, אנשי המשטרה ונפגעי פעולות טרור. ובנוסף ביום זה בבתי ספר רבים מתקיימים טקסים להנצחה נופל בקרב ובטקסים אלו משתתפות משפחות שקולות.

*כן מציינים את יום זה בביתי בכך שאנו מקיימים את מנהגי היום כגון עמידה בצפירה והדלקת נרות זיכרון

* תשובה היא: יום אבל וזיכרון

* אחד מהמרכיבים הוא יום הלידה שבאה לידי הביטויים ביום שבו החליט על ההחלה היום לזכרם של חללי מערכות ישראל או שם שבא לידי הביטוי על שם המועד הזה

פרטי מידע: לין טביב

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות איבה, המכונה לעתים בקיצור גם כ יום זיכרון, יום זיכרון הנה הנועד ל ניצחת זכרם של מערכות חלליות ישראל ו חללי פעולות איבה, לאורך כל שנתית היישוב היהודי חדשה ב ארץ ישראל. יום זה חל בתאריך ד 'אייר או מוזז ליום סמוך. יום הזיכרון חל יום לפני ויום העצמאות, באופן שנועד, על פי השקפה פופולרית, להזכיר את המחיר שמשלמת מדינה מאז הקמתה וקיומה. יום הזיכרון הוא יום אבל לאום במדינת ישראל.
החל מהשינה 1,951 שמש יום זה ניצחת זכרם של חללי מערכות ישראל, ובשנת 1,963 נקבע ייעודו זה בחוק יום זיכרון לחללי מלחמת קוממיות וצבא-הגנה לישראל. בשנת 1,998 החליט ממשלת ישראל להוסיף ליום הזיכרון את ניצחת חללי פעולות איבה, והוא נקרא מאז "יום זיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות איבה".