אם אשכחך ירושלים

מציג: רותם וניב

כיתה: ה2

יישוב: סביון

בן סנוף - אם אשכחך ירושלים

אם אשכחך ירושלים

שיר אם כל כך חשוב עד שאם ירושלים לא יהיה לנו את יד ימינו אשכחך ירושלים אומר שירושלים

הקשר שלנו לירושלים בעקבות השיר

השיר מסמל עבורינו את זה שלעולם לא נשכך את ירושלים כי היא חשובה לנו עד שהפילו נבתר על יד ימינו

תמונות המביעות את הרעיון המרכזי בשיר