פלסטיק

יהושע הפרוע

הפלסטיק

חומר שימושי יומיומי בלב בלה בלה