inkomen en arbeidsongeschiktheid

medishe keuring wijst uit hoeveel procent je ongeschikt bent.

minder dan 35%       35% of meer tot 80%       80% of meer volledig ongeschikt

het wia stelsel heeft twee wetten.

wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (wulbz) en de wet verbetering poortwachter
Het verhaal van Anton (deel 2) - Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?