למידה מבוססת פרויקטים

איך נתכנן את שכונת החלומות?

משרד אדריכלים פנה אליכם לקבלת ייעוץ לאכלוס משפחות בשטח של שלושה דונם. הגישו הצעה מנומקת ואטרקטיבית לתכנון המגרש, כך שיכלול גם מבני מגורים וגם שטחים פתוחים ומבני ציבור.

תוצר: דגם של השכונה

התוצר יכלול ארבעה גופים (תיבות, מנסרות, פירמידות, חרוטים, או גופים אחרים).

תיאור מילולי של הדגם, ציון קנה המידה, חישובים והסברים.

פורטפוליו המלווה ומסכם את תהליך הלמידה.

ימ"ה

ידע: גופים - שיום ותכונות, מדידות, יחס וקנה מידה, אחוזים, קריאת תרשים ושרטוטו.

מיומנויות: ניהול דיון, איסוף, עיבוד וייצוג מידע באמצעות כלים טכנולוגים ושאינם טכנולוגים, שרטוט, בניה, השוואה, הסקת מסקנות וביקורתיות.

הרגלים: עבודת צוות, עקביות, נקיטת יוזמה, תכנון ויצירתיות.

Big image

תכנית הערכה וציר זמן

משימות חקר ומחוונים