Кабинет 21

МТШ "14. октобар"

Опис

Кабинет број 21 налази се у приземљу школе и служи за извођење наставе геодетске групе предмета. У њему се реализује теоријска настава, као и практичне вежбе. Кабинет је адекватно опремљен и располаже простором за 30 ученика.

Настава

Кабинет број 21 је намењен за реализацију теоријске наставе и вежби из следећих предмета:


  • Геодезија;
  • Геодетска мерења и рачунања;
  • Геодетски планови;
  • Примењена геодезија;
  • Катастар непокретности и уређење земљишне територије;
  • Фотограметрија и др.


Савремени геодетски инструменти за рад на терену, смештени су у кабинету у коме се врши припрема података за геодетска теренска мерења.


У кабинету се налази специјализовани прибор за израду аналогних геодетских планова.

Теодолит

Теодолит је геодетски инструмент који служи за мерење хоризонталних и вертикалних углова. Помоћу њега прикупљају се геометријски подаци са терена и врши се обележавање пројектованог стања.

Дигитални теодолит

Дигитални теодолит је иснтрумент који осим мерења хоризонталних и вертикалних углова, омогућава и електронско мерење дужина, чиме се олакшава и убрзава теренски рад.

Тотална станица

Тотална станица представља усавршену верзију дигиталног теодолита, јер поред могућности мерења хоризонталних и вертикалних углова, као и електронског мерења дужина, опремњена је и меморијским простором за чување података, као и са одговарајућим геодетским софтвером за обраду података.

Нивелир

Нивелир је геодетски инструмент који је намењен за мерење и преношење висинских разлика.

Инструменти за картирање и мерење површина на аналогним плановима