Bialann Iodálach Shoird

Fáilte Roimh!

Cur sios

Tá atmaisféar iontach agus cairdiul ann.Bionn na freastalai an chairdiil leis na custaiméiri. Tá sé suite in aice na farraige. Is I an bialann is fear sa bhaile. Togha na bia atá againn. Bionn oiche Karoke againn gach Aoine. tá na cócairi is fear sa domhain againn anseo freisin. Tabhair cuairt orainn go luath!

Valentines Day Speisialta

uaireanta oscailte

Luan-Aoine 10:00in-10:30rn

Satharn: 12:00in-10:00rn

Domhain:2:00-9:00rn

Reamhchursa

Príomhchúrsa

MILSEOG

Léirmheas

Chuaigh mé go dti an bhialann 'Iodalach Shoird.' Bhi fearh an domhain orm. Tá an bia róchostasach. Bhi an freastalai drochbhéasach. Chonaic mé luch sa sailéad. Bhi an seirbhis go dona agus ni raibh aon deifir ar an bhfreastalai. Bhi atmaisféar uafásach sa bhialann. Bhi gruaig ar an bpiotsa. Ni raibh an bia déanta agus bhi an bia fuar. Bhi orainn fanaoht ar feadh uair an chloig!

~ Bhialann Meenu agus Holly

Italian Dinner - Background Music, Italian Music, Folk Music from Italy (Carosone, Modugno...)