הזיקה לארץ ישראל

יובל גרוס ה'3

"ירושלים של זהב"\ שולי נתן - בחירתה של סבתי

סבתי ז"ל אהבה את השיר "ירושלים של זהב" מפני שלפני מלחמת ששת הימים ירושלים והמקומות הקדושים ליהודים כמו הכותל המערבי, היו בידי הערבים- ירדן.

במלחמת ששת הימים, שפרצה בין היהודים לערבים היהודים כבשו את ירושלים ואת הכותל והייתה התרגשות מאוד גדולה ואנשים מאוד התרגשו .

ירושלים והכותל המערבי בעיקר הם סיבה שבגללה הרבה יהודים עלו לארץ וכאשר ירושלים חזרה לידי היהודים השמחה הייתה כל כך גדולה ששרו על ירושלים הרבה שירים. השיר המפורסם ביותר הוא "ירושלים של זהב" כי ירושלים יקרה כמו זהב ונחושת.

ירושלים של זהב- שולי נתן [HQ]

"חום יולי אוגוסט"\ שלמה ארצי - בחירתה של אימי

השיר הזה מדבר על הימים החמים של חודשים יולי אוגוסט, על מלחמה בחום כבד, על חיילים שהולכים בוואדי, ועל הקושי לשמור על המדינה שלנו כשכל הזמן יש מלחמות.
שלמה ארצי- חום יולי אוגוסט

ילד של אבא\ מוקי - בחירתי

בחרתי בשיר הזה כיוון שכל פעם שאני שומע את השיר אהבתי לאבי מזכירה לי את אהבתי לארץ ישראל.
מוקי - ילד של אבא