Via Enneagram naar SWOT

De opdracht: Ontwerp een SWOT – Analyse nav het Enneagram

Lees de onderstaande 10 vragen en voer de acties uit. Let op: houd de volgorde aan.


  1. Lees de informatie over de SWOT zodat je weet wat je uiteindelijk moet maken. Voordat je het echt gaat maken ga je je verdiepen in het Enneagram.
  2. Lees de types van het Enneagram door
  3. Kies voor jezelf 2 types die goed bij jou als mens passen.
  4. Vraag 2 mensen in je omgeving om de types te lezen en aan te geven welke ze het beste bij jou vinden passen.
  5. Doe de test hieronder
  6. Nu heb je verschillende informatie gekregen over welk persoonlijkheidstype het beste volgens jezelf en anderen bij jou past.
  7. Kies 1 of 2 types uit en bedenk per type een lange lijst kansen en bedreigingen. Let op: dit mag aansluiten bij het type en hoeft nog niet gelijk op jou te slaan.
  8. Bekijk de lijst en schrijf op welke kansen en bedreigingen ook voor jou gelden.
  9. Vul nu je SWOT in.
  10. Lever je SWOT in bij je lesgevende docent.

9 persoonlijkheidstypen

1. De perfectionist is degene die per se alles zo goed mogelijk wil doen. De perfectionist voelt zich altijd sterk verantwoordelijk en is bang om fouten te maken. De basismotivatie van zijn gedrag is de sterke behoefte om genegenheid en erkenning van anderen te krijgen.

2. De helper is altijd gericht op anderen. Hij wil anderen graag helpen. Het liefst is hij onmisbaar en daardoor is hij afhankelijk van relaties. Kenmerkend is vaak dat de helper graag geeft maar moeite heeft om (bijvoorbeeld complimenten) van anderen te ontvangen. De basismotivatie van de helper is dat hij in feite goedkeuring, genegenheid en waardering van anderen terugverwacht.

3. De acteur is gericht op het uitvoeren van taken waarin hij de beste en het liefst de meest succesvolle wil zijn. Efficiëntie: daar draait wat hem betreft alles om. Niet wie iemand is maar wat iemand is, is voor hem van belang. Gevolg: hij heeft wel eens de neiging om aan de gevoelens van anderen voorbij te gaan omdat het zakelijke, het werk, voorrang heeft. De basismotivatie van de acteur is dat hij verwacht erkenning en waardering van anderen te krijgen op basis van zijn prestaties.

4. De romanticus is een typisch gevoelsmens. Hij is veelal idealistisch van aard, erg gevoelig (soms op het overdreven af) en sterk gericht op het aangaan van zeer hechte relaties met anderen. Omdat de romanticus niet zo nuchter van aard is, stoot hij vaak z’n hoofd en denkt dat anderen gelukkiger zijn dan hij. Maar hij laat zich daar niet bij helpen. Zijn basismotivatie is vaak een sterke behoefte aan aandacht en liefde.

5. De waarnemer is degene die alles analyseert en handelt vanuit zijn verstand. Hij is emotioneel nogal afstandelijk en zeer onafhankelijk ingesteld. Meestal is de waarnemer tamelijk introvert (in zichzelf teruggetrokken). Contacten met anderen schermt hij vrij vaak af en daarmee kom je al haast vanzelf bij zijn basismotivatie. Die komt met name voort uit zelfbescherming van zijn gevoelsleven.

6. De duivelsadvocaat is de waakzame, plichtsgetrouwe persoon die een sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft. Hij zal gauw voor de zwakkeren opkomen, al doet hij at het liefst door zo min mogelijk op de voorgrond te treden. Hij heeft moeite om anderen te vertrouwen, maar is wel erg loyaal als dat vertrouwen er eenmaal is. De basismotivatie van zijn gedrag is een sterke behoefte aan veiligheid.

7. De levensgenieter zoekt in alle situaties en onder alle omstandigheden naar plezier en onbekommerdheid. Dat wil hij zo intens mogelijk ervaren en dat is voor hem dan ook belangrijker dan het behalen van resultaten (waardoor hij bij anderen ook wel eens als lui overkomt). De levensgenieter is vaak charmant, opgewekt, enthousiast en houdt niet van beperkingen. Concrete keuzes maken gaat hem erg moeilijk af. Zijn basismotivatie is daar een logisch vervolg op: hij heeft een sterke behoefte om alles wat pijn en angst (ook verantwoordelijkheid dus) kan veroorzaken te vermijden.

8. De baas is uit op macht, kracht, beheersing en overheersing. Hij is direct en confronteren, heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en houdt van actie (heeft als het ware enige sensatie nodig). Het tonen van boosheid en kracht gaat met het grootste gemak, maar het kleine kind in hem zal hij niet gauw laten zien. De baas denkt gauw in termen van alles-of-niets en of-of, waardoor hij nogal eens in conflicten verzeild kan raken. Zijn basismotivatie is zijn behoefte aan respect.

9. De bemiddelaar is sterk gericht op de wensen, gevoelens en verwachtingen van anderen. Hij doet veel om daaraan tegemoet te komen (het anderen naar hun zin te maken) en komt daarom nogal als meegaand over. Hij kan zijn eigen grenzen moeilijk bewaken en durft niet gauw ‘nee’ te zeggen. Ook keuzes maken gaat hem moeilijk af. De basismotivatie is de enorme behoefte aan harmonie (angst voor conflicten, zou je ook kunnen zeggen).

Via enneagram naar SWOT