צופן המשוואה

שי (שייקה) רביבו, איתם קציר, ישראל קוטלרוב, ונוי ראוך.

הוראות

ל3-4 שחקנים

כל אחד לוקח בתחילת המשחק 4 קלפים ובתורו לוקח עוד קלף.

פותר את המשוואות מסדר אותם לפי הגודל וY קטן מX וע"י זה חושב איזה קלפים יש אצל האחרים וככה מגלה.

אם הצלחת אתה רשאי (לא חייב) לנחש עוד קלף והשחקן פותח את הקלף שצדקת.

אם לא הצלחת אתה פותח את הקלף שלקחת מהקופה במקום שלו.

כשנגמרו הקלפים רק מחשבים ואם לא הצלחת אתהלא פותח את שלך.

המטרה

מטרת המשחק היא שכל הקלפים של האחרים יתגלו ושלך לא.

ע"י כך שפתרת משוואות וגילית קלפים של שאר המתמודדים.

לאחר שנגמרו קלפי הקופה מגלים רק ע"י הקלפים שהתגלו ולא ע"י פתירת משוואות

לכמה שחקנים המשחק מיעד