אלעד

עליייי

תביביי

לעשות ספורט עם חברים לנוח לצפות בנוף מהמרפסת שלי לנוח לשחק במחשב ולנוח

משפחתי

האחריות שלי

אחריותי היא לשפוך את הזבל לסדר את החדר לשמור על אחיי ולהוציא את אחיי מהגן או מבית הספר
Byron Mr. Talkbox Chambers - Ground Zero (My Time)
Official Call of Duty®: Black Ops III - Multiplayer Reveal Trailer