Baví tě práce s dětmi?

tohle chceš....

Jak zní nabídka?

Možná jsi u oddílu dělal dříve, ale z nějakých důvodů jsi odešel. Možná jsi skautem nikdy nebyl, ale rád bys pracoval s dětmi. Možná hledáš nějakou užitečnou činnost která by tě naplňovala. Možná je vás u oddílu moc a nemáš prostor se realizovat? Možná nejsi spokojený/á s tím, jak to funguje u vás? Možná bys po všech těch skautských projektech chtěl/a dělat zase něco opravdového?


Jsme skautské středisko, které funguje v Praze na Jižním městě a v Záběhlicích. Máme hromadu dětí, oddíly jsou plné, rodiče i děti jsou spokojené a dá se říct, že se nám daří.


Hledáme další ruce, abychom mohli dál fungovat. Další hlavy, které bychom mohli dát dohromady. Hledáme další vedoucí, další pomocníky. Lidi, kteří chtějí vymýšlet program. Lidi, kteří by se cítili dobře v zázemí. Lidi, kteří umí napsat fungraisingový projekt, i lidi kteří si prostě rádi hrají. Je ti patnáct? Dvacet? Pětadvacet? Třicet?... na tom přeci nezáleží. Na to si nehrajeme.

Tvoje zapojení?

Pokud máš chuť se do něčeho pustit, máš dvě možnosti jak získat víc informací.


  • O kousíček níže si sám/a můžeš vybrat, který oddíl je ti sympatický. Můžeš si přečíst stručné charakteristiky a udělat si obrázek. Samozřejmě můžeš každý oddíl rozkliknout a zjistit o něm více informací. Kromě zmíněných oddílů budeme brzy zakládat nový roverský kmen, která bys mohl/a spoluutvářet.
  • Anebo se nám můžeš ozvat a poradit se s námi. Kontaktní osobou bude v takovém případě Michal Malík - Krišot (krisotbox@gmail.com ; 721 023 382)

Pokud váháš a vlastně nevíš, co jsou skauti zač, zkus sjet na stránce o něco níže. Připravili jsme ti stručné představení toho, co je skauting a jak to v takovém oddíle chodí.

Vyber si ten pravý oddíl!

Co jsou skauti zač?

O skautech víš pravděpodobně to, že běhají po lese, luští šifry, mají rádi přírodu, jezdí pod stan a mrzí je, že na známkách už není V.Havel. A vlastně se ani v ničem nepleteš. Jen je takový popis neúplný.


Předně je potřeba zmínit, že skauti jsou celkem normální lidi. Chodí do školy, do práce, na návštěvu k babičce. V zimě mají rýmu, občas se snaží otevřít dveře na špatnou stranu. Někteří mají rádi rock n roll, jiní operu. Občas přeházejí na červenou, rádi si zajdou na pivo a občas dělají nesmyslné věci.


Skauting vznikl jako hnutí, které chce přinášet pozitivní změny do společnosti a jde na to prostřednictvím výchovy. Ve skautském oddíle děti prožijí spoustu zajímavých věcí, které je mimoděk pomáhají formovat. Děti se učí jak spolu vycházet a jak fungovat s ostatními, učí se kriticky myslet, učí se nerezignovat nad problémy, ale hledat jejich řešení. Učí se, že spolupráce je často lepší nežli soupeření a že brát ohledy na jiné lidi není slabost.


Od člověka, který prošel skautským oddílem se se slušnou pravděpodobností dá očekávat, že bude schopný sám směřovat svůj život, že bude uznávat i jiné hodnoty nežli peníze, že se nebude starat jen sám o sebe. Pravděpodobně to bude slušný člověk.

Bohužel, i když byste povětšinou chtěli, aby vaši ztracenou peněženku našel právě někdo, kdo má se skautingem co do činění, výjimky existují...

Co to znamená skautský oddíl?

Skautský oddíl tvoří přibližně dvacet dětí, několik vedoucích, občas pes. Každý týden se konají oddílové schůzky, kde si děti hrají, něco se učí, něco vyrábí, něco zkouší, něco pokouší, něco vymýšlejí, něco zpívají, nebo dělají ještě něco úplně jiného. Přibližně jednou za měsíc oddíl jede někam na víkend a v létě pořádá svůj vlastní tábor. Nejdůležitější u každého skautského oddílu je to, že v něm vzniká dětská parta, skupina kamarádů. Že se hýbou a díky víkendovým výletům se pravidelně dostanou ven z města. V programu oddílu cíleně vytváříme situace, které děti formují a něco jim přináší. Děti se musí samy rozhodovat, podílet se. Přebírají odpovědnost. Překonávají se, zažívají radost z úspěchu a učí se přijímat porážky. Hledají své místo, zjišťují kdo jsou a kdo chtějí být.

To co napíšu, by se většině skautů ani trochu nelíbilo, ale já to tak vidím. Skautský oddíl se nijak výrazně neliší od jakéhokoliv jiného dětského oddílu. Některé jsou dobré, některé průměrné a některé spíš slabší. Zrovna jako je to u jiných organizací.


Dva výrazné rozdíly oproti jiným oddílům tu však jsou.

První rozdíl

Snažíme se upřednostňovat pobyt v přírodě před pobytem ve městě, nebo v místnosti. Snažíme se, aby se děti učily od sebe navzájem. Starší od dospělých, mladší od starších. Ale i obráceně. Snažíme se, aby děti pracovaly v menších skupinkách, které reagují na přirozenou dětskou potřebu po určité partě, nebo tlupě.

Všechny tyto body dohromady tvoří skautskou výchovnou metodu a jsou pro skautské oddíly příznačné.


Druhý rozdíl

Při práci s dětmi snažíme pracovat s něčím, čemu se říká skautský zákon a skautský slib. Nenutíme děti učit se jejich znění jako básničku, ale snažíme se, aby hodnoty ve slibu a zákoně obsažené, byly prostoupeny oddílovou atmosférou. Aby bylo jasné, že jsou hodnoty, které považujeme za důležité.

To v zásadě znamená, že se snažíme formovat děti, které oddíly projdou tím způsobem, aby se v životě chovali ohleduplně a aby z nich byli dobří lidé. To není úplně marné, nebo ano?