האם להשאיר? האם לעזוב?

כל הדעות על קווי 67

לדעתי אסור לנו לוותר. אנחנו צריכים להילחם! לא נוותר על המדינה שלנו!! לא נחלק את המדינה!!!

תוקפים אותנו. מנסים לקחת לנו את המדינה! לא ניתן את מדינתינו!! נישאר כאן לעד!!

צריך להרוס את קווי 67!!

ציטוט,יואב קורן: " צריך להגדיל את המדינה,קווי 67 רעיון ביזיון"
הסבר מדהים: מדוע אסור לסגת ל קווי גבולות 67 בבקשה לשתף

כפי שנאמר בסרטון,קווי 67 מקטינים את המדינה ומקלים על מדינות אויב להיכנס לשטח שלנו