CHLAMYDIA ABORTUS

Gemaakt door Jessica Geerts

DIagnose chlamydia abortus

De waarschijnlijkheidsdiagnose wordt gesteld op grond van de verschijnselen en het bestaan van afwijkingen aan de nageboorte. De diagnose wordt bevestigd bij pathologisch onderzoek door middel van de IFT. Daarvoor is niet alleen de verworpen vrucht nodig, maar ook de nageboorte.

Op basis van bloedonderzoek kan een uitspraak worden gedaan over de aanwezigheid van de kiem op het bedrijf. Dit wordt gedaan met behulp van een ELISA, waarbij antistoffen gericht tegen Chlamydia abortus worden aangetoond. Omdat het enige tijd duurt voordat antistoffen meetbaar zijn met de ELISA, is deze test niet geschikt voor het aantonen van acute infecties.

Ongeveer drie weken na een opgetreden abortus zijn de eerste antistoffen tegen Chlamydia abortus met de ELISA aantoonbaar. Inzenden van bloedmonsters voor die tijd is niet zinvol. Het beste tijdstip voor onderzoek is tussen drie weken en drie maanden na een abortus

Risicofactoren van chlamydia abortus

De infectie wordt in de regel op een bedrijf geïntroduceerd door de aanvoer van besmette dieren. Hoe een abortusuitbraak op een bedrijf direct na introductie verloopt, hangt af van het tijdstip waarop de infectie wordt geïntroduceerd. Als dat in een zodanig vroeg stadium van de dracht plaatsvindt dat het eerste aborterende dier de drachtige koppelgenoten nog kan besmetten met abortus als gevolg, dan kan er sprake zijn van een abortusstorm waarbij meer dan 50 procent van de dieren aborteert. Als het eerste geval van een Chlamydia abortus laat in het aflamseizoen optreedt, dan blijft het aantal abortusgevallen in het jaar van introductie in de regel beperkt. Verkeert een aantal schapen of geiten in het gevoelige stadium van de dracht, dan kunnen deze hetzelfde jaar nog aborteren. Is dat niet het geval, dan kunnen de geïnfecteerde dieren het jaar daarop in grote aantallen aborteren. In de jaren daarna aborteert in de regel een deel van de dieren die voor de eerste keer drachtig zijn.

Preventie begint met het vermijden van contact met koppels waar problemen met Chlamydia abortus spelen. Bij aankoop weet de koper vaak niet dat de ziekte op het verkopende bedrijf aanwezig is. Een jaar na aankoop is vaak moeilijk te bewijzen dat de problemen met aankoop zijn binnengehaald.

Pathophysiology of Chlamydia

De vragen

Vraag 1 : Op basis van een onderzoek kan een uitspraak gedaan worden over de aanwezigheid van de kiem op het bedrijf. Over wat voor onderzoek gaat het?


Vraag 2 : Na hoeveel weken van een opgetreden abortus zijn de eerste antistoffen tegen chlamydia abortus met de ELISA aantoonbaar?


Vraag 3 : Hoeveel procent van de dieren aborteert tijdens de abortusstorm


Vraag 4 : in welk stadium van de dracht kan het dier in hetzelfde jaar nog aborteren?


Vraag 5 : Wat weet de koper bij de aankoop van het dier vaak niet?