עלון אלקטרוני לפסח!

מועצת תלמידים מגישה

אנדרדוס - בל ימצא.
אנדרדוס - ליל סדר ראשון בלי סבא נחום
יהורם גאון - עבדים היינו שירי פסח