סובלנות

מגישות : נועה אוחנה ושקד גוסלקר

מהי סובלנות ?

סובלנות זה לכבד את האחר בכבוד ולתת כבוד לאחרים .

ולעזור לאחרים

"סובלנות- כי לכולם מגיע!"