Moji ucenici

OS Nikola Tesla Priboj

Svetlana Papic

profesor geografije

OS Nikola Tesla, Pribojska Banja

Osnovna skola „Nikola Tesla“ iz Pribojske Banje je pocela sa radom u januaru 1853. godine u konaku manastira Sv. Nikola u Banji.

Ulicna kampanja, projekat: ,,Ucimo o prirodi u prirodi"

Podela promotivnog ekoloskog materijala u centru grada.
Песма планета - песмица за децу - Yleekids Srpski