Revista ITACA

revistă de cultură a scriitorilor din diaspora românească

INVITAȚIE ÎN PAGINILE REVISTEI ” ITACA”

Centrul de excelență în promovarea creativității românești – Dublin

intenționează să editeze revista Itaca, revistă de cultură a scriitorilor din diaspora românească și vă invită să colaborați cu texte literare, critică sau articole pe teme culturale. Am dori ca alături de fotografia dumneavoastră, în format jpg, și a unui CV literar, să trimiteți un număr mare de texte, din care redactorii noștri vor extrage, pentru fiecare număr al revistei, ce și cât consideră dumnealor necesar pentru fiecare ediție. Revista Itaca va fi editată elb-negru, mai puțin coperta și va apărea trimestrial, începând cu luna martie 2013. Ediția tipărită pe suport de hârtie nu va depăși un număr de 100 de exemplare, care vor fi distribuite gratuit către ambasadele din țările în care se află comunități însemnate de români, precum și în România, către instituțiile importante de cultură.

Fiind auto-finanțată, revista Itaca nu poate asigura colaboratorilor săi un exemplar tipărit sau un onorariu pentru textele publicate, ci numai ediția on-line.

Vă mulțumim și ne dorim ca împreună să realizăm o revistă de calitate, o imagine reală a culturii românești din afara granițelor!


adresa de email: revistaitacadublin@gmail.comP.S. – Centrul de excelență în promovarea creativității românești – Dublin are ca obiect de activitate promovarea creatorilor din orice domeniu cultural, stabiliți în afara granițelor României.

http://hopernicus.falezedepiatra.net/CentruldePromovareaCulturiiDUB...


Fondatorii revistei Itaca sunt:

Emanuel Pope – Anglia

Dorina Șișu Ploeșteanu – Irlanda

Viorel Ploeșteanu – Irlanda

Konstantínos Kaváfis - ÍTACA - Voz y montaje musical Manuel Mulciber
Fabio Volo legge Itaca di Costantino Kavafis

Ιθάκη - Konstantínos Kaváfis

Αναγνωρισμένα


Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,

τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,

τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,

αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή

συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,

τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,

αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.

Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι

που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά

θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·

να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,

και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,

σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,

και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,

όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·

σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,

να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.

Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.

Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.

Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·

και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,

πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.

Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.

Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.

Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,

ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)

'' Keep Ithaka always in your mind ''

Ithaka, Constantine CavafyThe CanonAs you set out for Ithaka

hope the voyage is a long one,

full of adventure, full of discovery.

Laistrygonians and Cyclops,

angry Poseidon—don’t be afraid of them:

you’ll never find things like that on your way

as long as you keep your thoughts raised high,

as long as a rare excitement

stirs your spirit and your body.

Laistrygonians and Cyclops,

wild Poseidon—you won’t encounter them

unless you bring them along inside your soul,

unless your soul sets them up in front of you.

Hope the voyage is a long one.

May there be many a summer morning when,

with what pleasure, what joy,

you come into harbors seen for the first time;

may you stop at Phoenician trading stations

to buy fine things,

mother of pearl and coral, amber and ebony,

sensual perfume of every kind—

as many sensual perfumes as you can;

and may you visit many Egyptian cities

to gather stores of knowledge from their scholars.

Keep Ithaka always in your mind.

Arriving there is what you are destined for.

But do not hurry the journey at all.

Better if it lasts for years,

so you are old by the time you reach the island,

wealthy with all you have gained on the way,

not expecting Ithaka to make you rich.

Ithaka gave you the marvelous journey.

Without her you would not have set out.

She has nothing left to give you now.

And if you find her poor, Ithaka won’t have fooled you.

Wise as you will have become, so full of experience,

you will have understood by then what these Ithakas mean.


Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard
Ithaca by C.P.Cavafy (with Sean Connery & Vangelis)
Constantine Cavafy : Ithaca (with Elli Lambeti & Mark Isham)

ITACA, de Konstantinos KavafisCum tu vei porni spre Itaca

sper călătoria să-ţi fie una de durată,

plină de aventuri, plină de descoperiri.

Listrigoni şi Ciclopi,

furiosul Poseidon- nu te teme de ei:

tu nu vei găsi astfel de fiinţe în calea ta

cât timp îţi vei păstra gândurile înălţate tot mai sus,

cât timp un entuziasm rar

îţi va incita spiritul şi trupul.

Listrigoni si Ciclopi,

sălbaticul Poseidon - nu-i vei întâlni

dacă nu îi vei purta tu însuţi în sufletul tău,

dacă sufletul tău nu-i va scoate în faţă.

Sper călătoria să-ţi fie una de durată.

Multe vor fi dimineţile de vară în care

cu câtă plăcere , cu câtă bucurie,

vei intra în porturi pe care le vei vedea pentru prima oară;

poate te vei opri în centrele de negoţ feniciene

pentru a cumpăra lucruri fine,

mama-perlă şi corali, chihlimbar şi abanos,

parfumuri senzuale de tot felul -

tot atâtea parfumuri senzuale cât îţi vei permite;

şi poate vei vizita multe oraşe egiptene

pentru a acumula cunoştinţe de la învăţaţii lor.

Păstrează întotdeauna Itaca în mintea ta.

Să ajungi acolo asta e menirea ta.

Dar nu grăbi călătoria deloc.

Mai bine să dureze ani şi ani.

astfel vei fi bătrân când vei atinge insula,

înzestrat cu tot ce ai câştigat pe drum

nu aştepta Itaca să te facă bogat.

Itaca ţi-a oferit mirobolantul drum.

Fără ea nu te-ai fi pornit.

Ea nu mai are nimic să-ţi ofere acum.

Şi dacă o vei găsi săracă , Itaca nu te-a păcălit.

Înţelept cum ai devenit, într-atât de experimentat,

vei fi înţeles deja cum astea ( toate) au însemnat ITACA.


'' Keep Ithaka always in your mind ''