עיר

שיר, שירי, איילת, רותם, יעל ושירה

הגדרת עיר ומאפייניה

ההגדרה המילונית של המילה עיר היא: כרך, עיירה, מטרופולין, יישוב, קריה, מושב, אזור בנוי; מרכז העסקים, מרכז הפעילות.

העיר מאופיינת בצפיפות גבוהה ובריכוז