APRENEM LES PARTS DEL COS

Presentació

Benvolguts pares i mares,


Avui, i durant aquesta setmana, aprendrem les parts del cos amb els nostres nens i nenes a partir d'una fitxa i una cançó.

Activitat

Durant aquesta setmana aprendrem les parts del cos, per tant, cada dia destinarem uns minuts de la classe per parlar sobre una part concreta del cos. Per exemple, dilluns parlarem sobre el cap: el cap serveix per pensar, i els ho explicarem als nens i nenes de manera que entenguin el què els estem dient. També explicarem, el dia que toqui, que els nens i les nenes són iguals, però que els nens tenen penis i les nenes tenen vulva.

Tanmateix, abans del què hem esmentat, cal que vostès utilitzin la fitxa que s'adjunta a continuació i els ajudin a fer-la si el nen o la nena necessita ajuda. Així doncs, per a què assoleixin l'activitat i puguin distingir les parts del cos, cal que cada dia portin una peça de roba o un accessori per la part del cos que treballarem l'endemà.


Com ja hem comentat abans, cada dia parlarem sobre una part concreta del cos i també sobre com l'han treballat a casa a partir de la fitxa. Seguidament de la breu explicació, de manera conjunta, senyalarem, escriurem i pintarem la part del cos que toqui aquell dia. Finalment, quan ja tinguem totes les part del cos apreses i pintades, vestirem el dibuix amb roba tal i com els hem fet fer als alumnes quan portaven les peces de roba adients per cada part del cos.


Per acabar, només comentar que cada dia escoltarem la següent cançó a l'aula per tal que, a part de saber escriure les paraules, també saber com es diuen i així practicar el sentit de la oïda. D'aquesta manera fem la classe més dinàmica i els alumnes disfruten aprenent.


Gràcies per la seva atenció i col·laboració!

Per qualsevol dubte contacti amb la nostra escola.

El Cos