Toekomst

Hoofdstuk 2 grammatica deel 1

De 'toekomst' met Will en going to

Je gebruikt 'wil' als er iets zal gebeuren in de toekomst. Will wordt altijd gevolgd door een werkwoord


Je gebruikt going to om aan te geven dat je verwacht dat er iets gaat gebeuren. Going to je zet voor going to zet je am, are of is neer en er achter het werkwoord


Their ........ be a little more time with the new update


I am .......... the gym

De 'toekomst' met present continuous en present simple

Je gebruikt present continuous om iets aan te geven als er iets binnenkort gaat gebeuren. En met present simple kan je gebruiken om over de toekomst te praten zo dus wat er kan gaan gebeuren


Are they ........(work) tonight.

Their are close to break the building.


Goed of fout?

............