Digitaal onderwijs

Update december 2015

Wat is 'hot & happening' op het vlak van digitale onderwijsvernieuwing bij ad. Officemanagement? In deze 3de editie lees je het.

Kenniscafé

Het eerste kenniscafé vond plaats op de RAC-docentendag. Het was praktisch, ongedwongen, uitwisseling van kennis en ervaring stond centraal en het was ook nog gezellig. Dat was wat we voor ogen hadden en dus zal het kenniscafé nog 3 keer plaatsvinden dit studiejaar. Wellicht ondersteund met iets meer marketing zodat het bekend is bij alle RAC-collega's. Dus als je een idee voor de marketing hebt of als je zelf een tool wil demonstreren....laat het weten!

Testpanelkanjers

Het studententestpanel krijgt nog steeds complimenten voor de goede en vaak grondige feedback. Dus vergeet ze niet in te zetten. Ook al is je module al begonnen. Dat geeft niet.

Video voor OP III

Onderstaande video van Ad. Ondernemen, gemaakt door Gyzlene Kramer-Zeroual, heb je onlangs ontvangen met de vraag of dit ook voor OFM een idee is. Uitkomst: Ja! En MIZ heeft ook aangegeven dit handig te vinden. Voor onderwijsperiode III maken we dus een videoclip.


Dit is meteen een mooi voorbeeld hoe waardevol het kan zijn als je RAC-breed ideeën deelt.

Periode II de Ondernemer en zijn omgeving
Mini videotraining voor OFM-docenten

STAND VAN ZAKEN RAC-TEAM

Uitbreiding RAC-team

Eva Schaap en Robert-Jan 't Hoen hebben zich afgelopen week aangesloten bij het RAC-team. Dat betekent dus dat de volgende associate degree opleidingen zijn vertegenwoordigd in het team:

  1. OFM
  2. OND
  3. MIZ
  4. CMC
  5. PEM
  6. ICT
  7. EMM

Focus RAC-team

Binnen het RAC-team hebben we een voorlopige lijst met focuspunten vastgesteld. De focus ligt dit studiejaar op:


1. Visie en strategie op het vlak van digitale onderwijsvernieuwing RAC-breed. Wat betreft visie heeft Edwin de voorzet gegeven. Status: Brendan van Merriënboer ondersteunt het MT met het opstellen van een strategie op het vlak van blended learning.


2. Oriëntatie op een mogelijk nieuw systeem en in het kader hiervan het opstellen van eisen en wensen m.b.t. een systeem. Hetzij N@tchool!, hetzij een ander systeem. Bij voorkeur een breed gedragen systeem in samenwerking met HR. Status: heroriëntatie op een systeem is RAC-breed en HR-breed aan de gang.


3. Het ontwikkelen van een meetlat. Status: in ontwikkeling.


4. Workshop(reeks) flipping the classroom ontwikkelen en verzorgen. Status: inventarisatie en afspraak met workshopbegeleider. Andere ad-opleidingen haken aan.


5. Kenniscafé ter bevordering van kennisdeling. Status: kenniscafé 2 is nog niet voorbereid.


6. Digitaal toetsen. Status: Mocht je vragen hebben. Erik Jan Pullens heeft al enige kennis en ervaring opgedaan wat betreft toetsen in het nieuwe systeem Maple.

IN DE VOLGENDE EDITIE O.A. MEER OVER......

Het onderzoek van Miranda Vollaard: Ervaren deeltijdstudenten meer autonomie bij blended modules?

Het bezoek aan Howest (Brugge) in het kader van digitale onderwijsvernieuwing.

Nieuwe pilots t.b.v. de vakantieschool én het gezamenlijk ontwikkelen van een basismodule.